ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เกษตรกรเชียงใหม่เพาะเห็ดโคนน้อยขายแทนลำไยโกยรายได้หลายแสนต่อเดือน”

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 14th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

1534243814401 1534244430571

“เกษตรกรเชียงใหม่เพาะเห็ดโคนน้อยขายแทนลำไยโกยรายได้หลายแสนต่อเดือน”
วันที่14สิงหาคม 2561เวลา 13.00น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมเกษตรกรต้นแบบการผลิตเห็ดโคนน้อย นางถิลดา คำตันโดยนางกัลยากร สมโน เกษตรอำเภอแม่วาง รายงานข้อมูลในการดำเนินการดังกล่าว ณ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ. เชียงใหม่

1534244408780 1534244396543
พื้นที่อำเภอแม่วางนอกจากจะเป็นแหล่งปลูกลำไย ข้าว หอมหัวใหญ่ แหล่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็เป็นที่ทราบว่าเกษตกรดังกล่าวมักประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิต ต้นทุนการผลิต จึงทำให้เกษตรกรอย่างนางถิลดา คำตัน ที่เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวและลำไยบนพื้นที่ 4 ไร่ซึ่งแนวคิดเริ่มแรกคือคิดว่าทำอย่างไรจึงมีรายได้เข้ามาวันละ 200 จึงเริ่มปรับเปลี่ยนอาชีพโดยอาศัยการศึกษาเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ มาเป็นการผลิตเห็ดโคนน้อย หรือทางภาคเหนือเรียกว่าเห็ดถั่วเน่า ซึ่งปัจจุบันทำมาเป็นปีที่ 26 จำนวน 30 โรงเรือนสามารถเก็บผลผลิตวันละประมาณ50-100กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ 100 บาทมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงพื้นที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรหลายแสนบาทต่อเดือนไม่เพียงเท่านี้ นางกัลยา สมโน เกษตรอำเภอกล่าวต่อว่าเกษตรกรรายนี้ได้ต่อยอดโดยเขี่ยเชื้อขายก้อนเห็ดเอง ในราคาก้อนละ 15 บาทและนังแบ่งปันความรู้ให้แกเกษตรกรผู้ที่สนใจในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง อีกทั้งยังปรับยังพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเองในช่วงที่อากาศเย็นที่มีผลต่อการออกดอกเห็ดในช่วงอากาศเย็นโดยใช้ไอน้ำ จากเครื่องต้มดันไอน้ำทั่ประยุกต์ขึ้นเองเพื่อปรับอุณหภูมิในโรงเรือนอีกด้วย

1534244403419 1534243823860

แท็ก คำค้นหา