ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชิญร่วมงานราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 12ชมดนตรี เพลินลีลาศ กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ เสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2560

  เมื่อ: วันเสาร์, ธันวาคม 9th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

เชิญร่วมงานราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 12  ชมดนตรี เพลินลีลาศ กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ เสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2560

 

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญพบกับความสุนทรีย์ของดนตรีไพเราะจาก  วงสุนทราภรณ์ และนักร้องกิตติมศักดิ์ พร้อมความพริ้วไหวของลีลาศ ในงานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บริการชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือ และสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

 

1450336628

คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักและมุ่งมั่นในการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่   ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษามาโดยตลอดและต่อเนื่องประจำทุกปีการศึกษา การส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้ประสบความสำเร็จในการศึกษา นับเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ละชุดได้บริจาคกำลังทรัพย์ และรณรงค์หาเงินสมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมหาทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสมทบกองทุนฯ และมอบเงินทุนการศึกษาต่อไป

 

กิจกรรมในการระดมทุนเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง คือ การจัด “งานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งในปีนี้ งานราตรีส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานจะได้พบกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ การโชว์ลีลาศ การร้องเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์ และสนุกสนานกับลีลาศตลอดงาน

 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943039 , 053-943066

 

แท็ก คำค้นหา