ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายต้นยางนา เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายต้นยางนา (เชียงใหม่-ลำพูน)

  เมื่อ: วันเสาร์, ธันวาคม 28th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

เชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายต้นยางนา เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายต้นยางนา (เชียงใหม่-ลำพูน) เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
วันนี้ (28 ธ.ค.62) ที่โรงเรียนวัดกองทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายต้นยางนา (เชียงใหม่-ลำพูน) เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา 904 วปร. เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


 เนื่องในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนต้นยางนา (เชียงใหม่ – ลำพูน) ในพื้นที่ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และความสามัคคี ในการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติตลอดไป

แท็ก คำค้นหา