ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่จัดกิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2)

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 30th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

เชียงใหม่จัดกิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2) ส่งเสริมกลุ่มสตรีเป็นแกนนำขยายผลปลูกผักสวนครัว ดำรงวิถีชีวิตพอเพียง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

IMG_4347 IMG_4480

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพส.จ.) และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาชุมชนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สตรีเป็นแกนนำในการขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัวดำรงวิถีพอเพียง และเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของพสกนิกรชาวไทย ตามเสด็จเบื้องพระยุคคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ประกอบกับผู้ทรงพระราชทานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัวเอง

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ภายในงาน มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า การประกวดร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี 25 อำเภอ การประกวดปลูกผักในภาชนะ การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงทางวัฒนธรรมขององค์สตรี

IMG_4407 IMG_4442

ผลการประกวดตกแต่งร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี กิจกรรมพลังสตรีเชียงใหม่ พลังพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 2) ชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอพร้าว  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอดอยสะเก็ด  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอสารภี และรางวัลชมเชย  ได้แก่ อำเภอเมืองเชียง อำเภอจอมทอง และอำเภอสันกำแพง

แท็ก คำค้นหา