ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่จุดผางปะตี๊ดหมื่นดวงสว่างไสวรอบกำแพงเมืองเชียงใหม่รับงานประเพณียี่เป็ง

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 21st, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

1542768093813 1542768103362

1542769113522 1542769123350

บรรยากาศของชาวเชียงใหม่จำนวนมาก ร่วมกันจุดผางปะตี๊ด กว่า 10,000 ดวง ในกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” และอีก 60,000 ดวง รอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ” ประจำปี 2561

20181120_191308 20181120_191259

1542769143496 1542769133617

วันนี้ (20 พ.ย. 61) เวลา 18.30 น. ที่ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” ครั้งที่ 7 ในงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่” ประจำปี 2561 โดยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่ง ผางปะตี๊ด นั้น ถือได้ว่าเป็นเครื่องสักการบูชาในพระพุทธศาสนา และเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนาใน “ประเพณีลอยกระทง” หรือ ที่เรียกเป็นภาษาทางภาคเหนือว่า “ประเพณีเดือนยี่เป็ง”

20181120_190751 20181120_190657

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโดยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งต่อการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาได้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากการที่จะเป็นกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่จะทดแทนและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปล่อยโคมลอยในเทศกาลหรืองานประเพณีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

20181120_190602 1542768113226

สำหรับ ภายในงานฯ ได้มีการแสดงฟ้อนเทียนบูชาเมือง โดยช่างฟ้อนจำนวน 800 คน บนถนนพระปกเกล้า หน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถึงสี่แยกกลางเวียง จากนั้นได้ร่วมจุดผางปะตี๊ด โคมแขวน 10,000 ดวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ขณะเดียวกัน สมาชิกชุมชนในเขตเมืองเก่า นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจุดผางปะตี๊ดอีกกว่า 60,000 ดวง บริเวรณ 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง และรอบคูเมืองด้านในพร้อมๆกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ประดิษฐ์โคม ประดิษฐ์กระทง ตัดช่อประดับกระทง และหยอดผางปะตี๊ด อีกด้วย

20181120_190719 20181120_190714

20181120_191242 1542768140775

อภิชาติ เฮงพลอย / ส.ปชส.เชียงใหม่
20 พฤศจิกายน 2561

แท็ก คำค้นหา