ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่นำร่องนำน้ำทิ้งมาใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 30th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

 

1 (1)5

 

เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งบรรเทาทุกข์เกษตรกรจากภัยแล้งด้วยโครงการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อการเกษตรกรรม เริ่มปล่อยน้ำจากบ่อบำบัดลงสู่นาข้าวของเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงบ่อบำบัดจำนวน 53 ไร่ ยืนยันน้ำจากบ่อบำบัดได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความปลอดภัย ไม่มีการสะสมของโลหะหนัก สามารถนำไปใช้ในการเพาะปลูกได้

27 กรกฎาคม 2558 – นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นำทีมวิศวกรและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด เปิดโครงการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อการเกษตรกรรม โดยทำการปล่อยน้ำในบ่อบำบัดที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำลงไปยังนาข้าวของเกษตรกรบ้านท้าวผายู หมู่ 3 จำนวน 8 รายรวมพื้นที่ 53 ไร่ ซึ่งทั้งหมดอยู่ใกล้เคียงบริเวณโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำและยังเป็นนาข้าวที่เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา “สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้รุนแรงมากกว่าทุกปี ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ในขณะที่บ่อบำบัดภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำมีปริมาณเพียงพอที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ เราจึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนดูแลบรรเทาปัญหาแก่พี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะพี่น้องในตำบลป่าแดดที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มาใช้พื้นที่ของท่าน” นายทัศนัย กล่าว

นายทัศนัย กล่าวย้ำถึงคุณภาพของน้ำจากบ่อบำบัดว่า ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีสารอาหารที่จำเป็นต่อพืชไม่พบการสะสมของโลหะหนัก หนอนพยาธิและแบคทีเรียที่จะเป็นอันตรายต่อผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำแห่งนี้มีน้ำทิ้งจากชุมชนเมืองเชียงใหม่เข้ามาเฉลี่ยวันละประมาณหนึ่งหมื่นลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณมากพอที่จะนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปช่วยเหลือการเพาะปลูกของเกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้ โดยในเบื้องต้นทางโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจะปล่อยน้ำจากบ่อบำบัดไปยังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรและคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการ โดยในช่วงแรกจะปล่อยน้ำจากท่อส่งโดยตรงจากบ่อบำบัด ซึ่งในอนาคตอาจจะพิจารณาขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ และทำการปล่อยน้ำแบบกาลักน้ำซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถทำได้ต่อเนื่อง

จากนั้น นายทัศนัยได้พูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรเพื่อรับทราบถึงปัญหาต่างๆ โดยทางตัวแทนเกษตรกรได้แสดงความขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ และได้มอบผักสดจากแปลงเพาะปลูกแก่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่และคณะเพื่อยืนยันว่าผลผลิตที่ใช้น้ำจากบ่อบำบัดก่อนหน้านี้งอกงามดีและไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด

แท็ก คำค้นหา