ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ระดมทีมเข้าพื้นที่เร่งดับไฟป่าที่อำเภอเชียงดาว ขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จัดประชุมมอบหมายให้ทุกอำเภอสำรวจพื้นที่เสี่ยงและภูเขาสูง พร้อมจัดตั้งฐานปฏิบัติการ ตั้งจุดสกัดคัดกรองประชาชนที่เข้าไปหาของป่า โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 27th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS

เชียงใหม่ระดมทีมเข้าพื้นที่เร่งดับไฟป่าที่อำเภอเชียงดาว ขณะที่  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จัดประชุมมอบหมายให้ทุกอำเภอสำรวจพื้นที่พื้นที่เสี่ยงและภูเขาสูง พร้อมจัดตั้งฐานปฏิบัติการ ตั้งจุดสกัดคัดกรองประชาชนที่เข้าไปหาของป่า โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด—

จากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เขาสูงชันในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยพื้นที่ที่เกิดไฟป่าอยู่ในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงจากภาคพื้นดิน เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเข้าถึงพื้นที่ ทำให้ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงส่งเฮลิคอปเตอร์ พร้อมกำลังพลมาช่วยในการดับไฟ นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะส่งเฮลิคอปเตอร์และกำลังพลสนับสนุนการดับไฟป่าในเร็วๆ นี้ เพื่อเร่งดำเนินควบคุมให้ได้เร็วที่สุด— 

ในขณะเดียวกัน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจพื้นที่เสี่ยงและภูเขาสูง ดำเนินการจัดตั้งฐานปฏิบัติการในบริเวณพื้นที่เสี่ยง บนภูเขาสูง รวมทั้งจัดลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โดยมอบหมายให้หัวหน้าอุทยานฯ หรือหัวหน้าหน่วยป่าไม้ในพื้นที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดตั้งฐาน เพื่อลาดตะเวน ตรวจตรา เฝ้าระวังการลักลอบเผาป่า โดยให้นายอำเภอแต่ละพื้นที่ พิจารณาเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน และสับเปลี่ยนกำลังตามสถานการณ์ พร้อมจัดกำลังพลประจำการ โดยมี เจ้าหน้าที่อุทยาน ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ชุดอาสาสมัคร พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าและเสบียงอาหารพร้อมปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง รวมทั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วที่สามารถเข้าทำการดับไฟในทันทีเมื่อเกิดเหตุ   ตลอดจนให้มีการตั้งจุดสกัดคัดกรอง ตรวจเช็คประชาชนที่เข้าไปหาของป่า หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

แท็ก คำค้นหา