ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่เดินปั่นจักรยานเพื่อคลองแม่ข่า

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 23rd, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

 

12006903_869649229787481_187646682_o12044055_869649286454142_826476704_o

12037767_869649153120822_631458780_o12043574_869649029787501_1419325044_o

 

12043717_869648169787587_292641883_o12044053_869648449787559_772986631_o

 

นายชนะ   แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมเด่น-ปั่นเพื่อแม่ข่า (Walk&Bike For Maekha) ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พิธีกิจกรรม เดิน-ปั่นเพื่อแม่ข่า (Walk&Bike For Maekha) จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และสร้างความตื่นตัวแก่ประชาชนต่อปัญหาคลองแม่ข่า และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าให้เป็นที่รับรู้แก่สังคมในวงกว้างในวันนี้

การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกฝ่ายต่างรับทราบถึงปัญหาที่มีอย่างยาวนาน และต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในวาระโอกาสของการก้าวสู่ปีที่ ๗๒๐ ปีของเมืองเชียงใหม่ที่จะถึงในปี พ.ศ.๒๕๕๙ นี้

กิจกรรมเดิน-ปั่นเพื่อแม่ข่า (Walk&Bike For Maekha) เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระนักและจึกสำนึกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆของเมืองให้เกิดความน่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเดินและปั่นจักรยานจะเป็นการสร้างความตื่นตัวปก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ที่จะต้องหันมาร่วมกันสานพลังในการฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้สะอาด เป็นสายน้ำที่มีชีวิต และกลับมาเป็นชัยมงคลเมืองที่คนเชียงใหม่ภาคภูมิใจอีกครั้ง ผมถือว่ากิจกรรมเดิน-ปั่นเพื่อแม่ข่าในวันนี้ จะเป็นนิมิตหมายของการสร้างเจตจำนงร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญ คือ ภาคประชาชนที่จะประสานความร่วมมือให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการพลิกฟื้นสายน้ำที่มีความผูกพันมาอย่างยาวนานกับคนเชียงใหม่ให้คงอยู่สำหรับคนรุ่นลูก รุ่นหลาน และรุ่นต่อๆไป

 

แท็ก คำค้นหา