ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่เปิดพื้นที่ศาลากลางจังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ถึง 31 ส.ค.60

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 11th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

เชียงใหม่เปิดพื้นที่ศาลากลางจังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ถึง 31 ส.ค.60

IMG_2193 IMG_2329

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  โดยจัดขึ้นบริเวณภายในอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลกำหนดให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยให้แต่ละจังหวัดจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย

จังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล การลงนามถวายพระพรชัยมงคล การถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ สถาบันการศึกษาและส่วนราชการ ได้พร้อมใจกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่บริเวณภายในอาคารอำนวยการ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-31 สิงหาคม 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาในฐานะแม่ของแผ่นดินตลอดถึงพระอัจฉริยะในด้านต่างๆ ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้เข้าชมจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

โดยเนื้อหาของนิทรรศการจะเป็นการแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ในด้านต่างๆของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญเคียงคู่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดมา

การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก มณฑลทหารบกที่ 33 และสถาบันการศึกษา 16 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนโกวิทธำรงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนสอนคนตาบอด-ภาคเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนมงฟอร์ต

แท็ก คำค้นหา