ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 29th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยม

ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้

ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

2 3

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัลกินรียอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ และได้รับเกียรติจาก พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นผู้รับมอบ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 หรือรางวัลกินรี ณ ห้องรอยัล พารากอน ฮอล์ 3 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่เราได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า โดยที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลเมื่อปี 2556 และ ปี 2558 หลังจากที่ใช้ความพยายามในการผลักดัน ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่และด้านการบริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้ามาใช้บริการพึงพอใจและประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

รางวัลกินรียอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจอย่างมาก ซึ่งการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดมากมาย  ที่สำคัญรางวัลนี้ได้รับการรับรองจากองค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องมาตรฐาน ทั้งในเวทีท่องเที่ยวระดับประเทศและเวทีนานาประเทศ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งบุคลากรผู้ให้บริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความพร้อมในเรื่องสินค้าแหล่งท่องเที่ยวและบริการระดับ Premium นับได้ว่าเป็นการยืนยันความมั่นใจด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงมุ่งมั่นพัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้แก่เยาวชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้

แท็ก คำค้นหา