ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดกิจกรรม Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล”

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 5th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวเด่นวันนี้

IMG_4484 IMG_4466 IMG_4375 IMG_4497

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดกิจกรรม Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล”โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน กล่าวว่า “กิจกรรม Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล” เป็นกิจกรรมหนึ่งของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ได้ทดลองเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมฟรี มาตั้งแต่วันที่            20 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ กิจกรรม Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล” เป็นการแสดงพฤติกรรมการหาอาหารและกินอาหารของสัตว์ โดยไม่มีคนร่วมแสดงกับสัตว์ อาทิ นาคดำน้ำกินปลา, หมีขอไต่เชือกเดินหาอาหาร, พฤติกรรมการหาอาหารของสิงโต, เสือโคร่งขาวกินเหยื่อที่อยู่บนต้นไม้,  ไฮยีน่าล่าเหยื่อ และที่เป็นไฮไลท์         ของการแสดงคือ เสือจากัวร์ดำน้ำกินอาหาร เป็นจุดที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถรับชมวิถีการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าเหล่านี้ได้ทุกวัน และจากการเปิดแสดงกิจกรรม Night Predators            “นักล่าแห่งรัตติกาล” มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้มีการเผยแพร่และแชร์กิจกรรมการแสดงของ         สัตว์ชนิดต่างๆ ผ่านสื่อ Social Media จนทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมกิจกรรม Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล” อย่างมากมาย”

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าชมการแสดงกิจกรรมของ Night Predators “นักล่าแห่งรัตติกาล” ที่จัดขึ้นทุกวัน วันละ 3 รอบ เวลา 17.20 น., 18.50 น. และ 20.40 น. สำหรับนักท่องเที่ยวที่ซื้อบัตรนั่งรถชมสัตว์เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-999000 www.chiangmainightsafari.com

แท็ก คำค้นหา