ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมกินรียอดเยี่ยมสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

  เมื่อ: วันเสาร์, กันยายน 28th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คว้ารางวัลกินรียอดเยี่ยม (Kinnari Gold Award) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับรางวัลกินรียอดเยี่ยม (Kinnari Gold Award) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และได้รับเกียรติจาก ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล โดยมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นผู้รับมอบ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 หรือรางวัลกินรี ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่เราได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า โดยที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลเมื่อปี 2556, ปี 2558 และปี 2560 หลังจากที่ใช้ความพยายามในการผลักดัน ปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่การเรียนรู้ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติที่ส่งต่อสู่นักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งในด้านการจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย และการแปรรูปขยะเหลือทิ้งให้กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ส่งต่อ สู่ชุมชนให้ได้ใช้ประโยชน์จากขยะเหล่านี้อีกด้วย รวมทั้งการพัฒนาด้านสถานที่และการบริการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้ามาใช้บริการพึงพอใจและประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


รางวัลกินรียอดเยี่ยม (Kinnari Gold Award) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ที่ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจอย่างมาก ซึ่งการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ความสนใจเข้าร่วมประกวดมากมาย ที่สำคัญรางวัลนี้ได้รับการรับรองจากองค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในเรื่องมาตรฐาน ทั้งในเวทีท่องเที่ยวระดับประเทศและเวทีนานาประเทศ ทั้งแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งบุคลากรผู้ให้บริการ และกิจกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงความพร้อมในเรื่องสินค้าแหล่งท่องเที่ยวและบริการระดับ Premium นับได้ว่าเป็นการยืนยันความมั่นใจด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงมุ่งมั่นพัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้แก่เยาวชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้

แท็ก คำค้นหา