ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม พร้อมมีแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, เมษายน 9th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม พร้อมมีแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19 พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า วันนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม โดยผู้ป่วยติดเชื้อสะสมยังอยู่ที่ 40 ราย กลับบ้านแล้ว 9 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 31 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค มีจำนวน 908 ราย กลับบ้านได้แล้ว 826 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 82 ราย ส่วนผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล มายังจังหวัดเชียงใหม่ สะสมทั้งหมด 10,230 ราย พักดูอาการที่บ้าน 3,821 ราย ติดตามอาการครบแล้ว 6,409 ราย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง เฝ้าระวังสะสม 1,273 ราย พักดูอาการที่บ้าน 191 ราย อยู่ในระหว่างการติดตาม 5 ราย และติดตามอาการครบ 14 วัน 1,072 ราย—ในช่วงนี้ทางจังหวัดมีความเป็นห่วงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในการติดเชื้อ จึงขอให้บุตรหลานช่วยกันดูแล ไม่นำเชื้อไปแพร่ให้กับผู้สูงอายุ บุตรหลานที่ทำงานนอกบ้าน ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และบุตรหลานที่ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน ขอให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน และดูแลตนเองตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ สำหรับข้อปฏิบัติในโอกาสเทศกาลปีใหม่เมือง ขอให้ลูกหลานขอพรทางโทรศัพท์ และบอกให้ท่านทราบถึงความเสี่ยง ความรุนแรงของโรคโควิดในผู้สูงอายุ 
—ด้าน นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. มีเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหลายกรณี เช่น กรณีฉุกเฉิน ช่วยเหลือวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท กรณีที่ครอบครัวได้รับผลกระทบ และมีเด็กอยู่ในครอบครัว ไม่สามารถช่วยเหลือเด็ก
ในครอบครัวได้เต็มที่ และการช่วยเหลือผู้พิการ ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะช่วยเหลือเป็นเงิน สำหรับผู้พิการมีบัตรประจำตัวคนพิการ คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว นอกจากนี้ ยังมีการพักชำระหนี้คนพิการ โดยจะพักหนี้ให้เป็นเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 และการให้กู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ไม่เกินรายละ 10,000 บาท ไม่มีผู้ค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระ 5 ปี ปลอดชำระหนี้ในปีแรก ยื่นเรื่องได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ —ในส่วนของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ซึ่งอยู่ที่สถานสงเคราะห์คนชราที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องขอความร่วมมือจากผู้ที่จะนำสิ่งของมาบริจาค ขณะนี้ไม่สามารถให้เข้าใกล้ผู้สูงอายุได้ แต่ได้จัดจุดบริจาคบริเวณด้านนอกที่พักของผู้สูงอายุ ขณะเดียวกัน จะมีการสำรวจความต้องการของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูล ส่งไปยังส่วนกลาง เพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือต่อไป
—กรณีคนเร่ร่อน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีคนเร่ร่อนจำนวนมาก เมื่อมีการประกาศเคอร์ฟิว พม.มีศูนย์คนไร้ที่พึ่ง ไว้รองรับให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งจะมีอาหารดูแล และติดตามญาติพี่น้องให้ สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของหรือยา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไร้ที่พึ่ง สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้นำไปมอบให้กลุ่มคนเหล่านี้ต่อไป
วสันต์ มีจินดา /ข่าว-ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา