ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ติดต่อกันเป็นวันที่ 11 ย้ำเว้นระยะห่างทางสังคมสำคัญที่สุด

  เมื่อ: วันอาทิตย์, เมษายน 19th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

เชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ติดต่อกันเป็นวันที่ 11 พร้อมเน้นย้ำการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ขณะที่ทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
นายแพทย์ ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุด วันนี้ (19 เม.ย. 63) จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ ติดต่อกันเป็นวันที่ 11 แล้ว ขณะที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมยังคงอยู่ที่ 40 ราย กลับบ้านแล้ว 24 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้ามาในพื้นที่ รวมสะสมทั้งหมด 13,994 ราย กักตัวกักตัวครบ 14 วัน 11,896 ราย อยู่ระหว่างการกักตัวที่บ้าน 2,098 ราย สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,497 ราย กักตัวครบ 14 วัน 1,493  ราย คงเหลือผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน เพียง 4 ราย พร้อมเน้นย้ำการอยู่บ้าน เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด 

สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทะเบียนเกษตร หรือ ทบก. คือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรต้องมายื่นแบบ ทบก.01 เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเแล้วจะสามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ และได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามมาตรการของรัฐ สำหรับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 ครัวเรือน ต่อ 1 ทะเบียนเกษตรกร เท่านั้น ทั้งนี้เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ส่วนเกษตรกรรายใหม่-แปลงใหม่ และ เกษตรกรรายเดิม-แปลงใหม่ ให้กรอกข้อมูลส่งผ่านผู้นำชุมชน โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ ทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค โดยลดการเดินทางมารวมตัวกันอีกด้วย  
นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบนโยบายจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยให้สำรวจผลผลิตที่จะออกมาแต่ละช่วง และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาตลาดในการจำหน่ายผลผลิต เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเกษตรกรต่อไป 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตโทรศัพท์สอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข 0-5311-2478-79 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ 
 นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 19 เมษายน 2563

แท็ก คำค้นหา