ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดมลพิษในอากาศ และต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 3rd, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดมลพิษในอากาศ และต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

Still0601_00013
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดมลพิษในอากาศ และต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ โดยขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ช่วยกันรดน้ำต้นไม้บริเวณรอบๆที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองได้อีกทางหนึ่ง
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม Big Cleaning day บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวเชียงใหม่ ในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองเนื่องในประเพณี “ปี๋ใหม่เมือง” และลดมลพิษจากฝุ่นละออง สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ แก้ปัญหามลพิษหมอกควัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และลดมลพิษในอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชนในตัวเมืองเชียงใหม่
Still0601_00014
นอกจากนี้ ยังมีการทำความสะอาดถนน เก็บเศษขยะ และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดหมอกควันมลพิษอีกด้วย ซึ่งได้มีการปล่อยขบวนรถทำความสะอาด ประกอบด้วย รถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่ , เทศบาลสันผีเสื้อ , เทศบาลตำบลสุเทพ , เทศบาลตำบลช้างเผือก , องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก , องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว , เทศบาลตำบลหนองจ๊อม , ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวนทั้งหมดกว่า 20 คัน

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ทุกส่วนราชการ และจิตอาสา ในการร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ในวันนี้มุ่งเน้นในการกำจัดเศษใบไม้ใบหญ้า เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันไม่เกิดการลุกไหม้เกิดควันไฟ ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลกระทบต่อสุขภาพ ยังเป็นการเตรียมการรับปีใหม่เมือง ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนแต่งกายชุดเมืองตลอดทั้งเดือนเมษายน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนล้านนาอีกด้วย.

แท็ก คำค้นหา