ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขยาเสพติด

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 26th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

1530007642786 1530007655970

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ วิทยาลัยเทคโนโยลีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ซึ่งจัดภายใต้แนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อเกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจัง จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยการปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกิดความคิดดี ทำความดี มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมกับร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคน

1530007664185 1530007684306

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และมอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมและการประกวดแข่งขันในระดับประถมและมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ , ประกวดวงดนตรีสตริง , ประกวดเต้นประกอบเพลง , แข่งขันตีกลองสะบัดชัย , แข่งขันภาพยนตร์สั้น และการประกวดวาดภาพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา