ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 8th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560


IMG_7613 IMG_7738

IMG_7690 IMG_7708

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ใน 10 จุดสำคัญบริเวณคูเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวเมือง เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวเชียงใหม่สืบทอดกันมาช้านาน โดยมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากท่ามกลางสายฝนที่ตกมาตลอดพิธี

วันที่ 8 มิ.ย.2560 เมื่อเวลา 09.39 น. ที่บริเวณลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงประชาชน ร่วมกันทำพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้น ทั้ง 10 หน่วยพิธี ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์) หน่วยพิธีประตูท่าแพ หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูสวนปรุง หน่วยพิธีประตูสวนดอก หน่วยพิธีประตูช้างเผือก หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน  หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ์ หน่วยพิธีแจ่งกะต้ำ ซึ่งประเพณีดังกล่าวได้ยึดถือกันมาช้านานแต่โบราณของชาวล้านนา  ที่ถือว่าพิธีการสืบชะตา เป็นการต่ออายุให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปทำบุญเมือง โดยทุกปีหลังจากที่เมืองเชียงใหม่ได้ทำพิธีบูชาเสาอินทขีล หรือ ประเพณีใส่ขันดอกเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการทำพิธีสืบชะตาเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวเมืองและยังถือว่าพิธีสืบชะตาเมืองเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวเชียงใหม่กระทำสืบทอดกันมาช้านานความเชื่อแต่โบราณว่าการเกิดเมืองหรือการสร้างเมืองนั้นจะสร้างตามฤกษ์ยามและกำหนดสถานที่มหามงคลต่างๆไว้ ซึ่งในอดีตนั้นได้กำหนดสถานที่มงคลไว้คือ ประตูเมือง,แจ่งเมืองและบริเวณกลางเมืองหรือสะดือเมือง ให้มีความสอดคล้องกับชัยภูมิ การวางผังเมืองและความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ โดยได้ยึดถือ คัมภีร์มหาทักษา ซึ่งจะประกอบตามทิศของแผนภูมินครอันประกอบด้วยบริวารเมือง อายุเมือง เดชเมือง ศรีเมือง มูลเมือง อุตสาหเมือง มนตรีเมืองและกาลกิณีเมือง นับตั้งแต่มีการสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1839 เป็นต้นมา เจ้าผู้ครองนครและไพร่ฟ้าประชาชนจะร่วมกันทำพิธีสืบชะตาเมืองอันเป็นพระราชพิธีต่ออายุเมืองให้ยืนยงคงอยู่และสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฏร์

ทั้งนี้ การทำพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่นั้น จะเห็นได้ถึงความศรัทธาและความสามัคคีของชาวบ้านในการออกมาร่วมทำบุญ ซึ่งนอกเหนือจากความสามัคคีแล้ว สิ่งหนึ่งที่แฝงมาด้วยก็คือ ความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมที่สามารถบันดาลให้เกิดความสุขทางใจขึ้น โดยความเชื่อเหล่านี้จะเกี่ยวเนื่องกับหลักธรรมทางศาสนา เป็นประหนึ่งแสงสว่างที่ส่องให้พุทธศาสนิกชนก้าวตามรอยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แนะเอาไว้เมื่อกว่า 2,500 กว่าปีที่แล้ว

แท็ก คำค้นหา