ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ พร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยจับมือกองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมการดับไฟป่า ในวันที่ 30 ม.ค.

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 10th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยจับมือกองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมการดับไฟป่า ในวันที่ 30 ม.ค. เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว

IMG_6269

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายพุติพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 /2561 พร้อมด้วยกองทัพน้อยที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอแผนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าฯ ที่ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับแนวทางการปฏิบัติงาน จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 1) มาตรการระยะการเตรียมการ เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบคือการประกาศเสียงตามสาย การเปิดสปอตโฆษณารณรงค์ให้สถานีควบคุมไฟป่าในท้องที่ 2) มาตรการระยะการรับมือ จัดชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่า ร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครหมู่บ้านเพื่อป้องกันการลาดตระเวนอย่างบูรณาการประชารัฐประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และ 3) มาตรการสร้างความยั่งยืน จัดทำตารางการเผาในพื้นที่เกษตรทำแนวกันไฟ ป่าเปียก ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปลูกป่าในใจคน เน้นการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐทำฝายชะลอน้ำสร้างชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร

ทั้งนี้ สถานการณ์ทางด้านภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากกระแสลมตะวันตกพัดผ่านเข้ามาทำให้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีฝนตก ทำให้เกิดความชื่นเยอะกว่าปีที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงเห็นควรเลื่อนช่วง“60 วันห้ามเผาเราทำได้” เป็นวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 จำนวน 51 วัน ซึ่งให้ความเห็นตรงกันว่าหากทำการชิงเผาก่อน อาจส่งผลให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หนักขึ้น โดยดึงให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน พร้อมกับกำหนดการชิงเผาในแต่ละพื้นที่ผ่านทางศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้ง ให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าฯ เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าว

ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานสอดส่องจุดเสี่ยงในพื้นที่ที่จะเกิดไฟป่า เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศในปีนี้ จะมีความแปรปรวน พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำ เรื่องการบูรณาการทำงานกับนายอำเภอทุกอำเภอ จะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า มีการติดตามการทำงาน ตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยได้นำบทเรียนของปีที่ผ่านมา นำมาถอดบทเรียน เพื่อนำไปปรับแก้ในปี 61 นี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมการดับไฟป่า ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. ที่ สนามพล 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ และจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

แท็ก คำค้นหา