ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค และงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 ก.พ. นี้

  เมื่อ: วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 16th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค และงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 ก.พ. นี้ พร้อมกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย

IMG_3398
ร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค และงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานแรงงานสากล ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคการกีดกันทางการค้า เป็นการยกย่อง เชิดชูสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยด้วยการประกาศแสดงตนเอง ตลอดจน เพื่อรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสตรีที่ต้องได้รับการดูแลและทำงานอย่างมีความสุขสำหรับ กิจกรรมภายในงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ประกอบด้วย การอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้แทนองค์กรอิสระ ในหัวข้อ “มาตรฐานแรงงานไทย โอกาสหรืออุปสรรคทางการค้า” , พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย , พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีทำงานดีเด่นประจำปี 256 ตลอดจนนิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ ที่น่านใจอีกมากมายทั้งนี้ ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานวันมาตรฐานแรงงานไทย 4 ภาค และงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5389-0472-3 ในวันเวลาราชการ หรือทาง www.chiangmai.labour.go.th

แท็ก คำค้นหา