ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 8th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 โดยนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ให้แก่ประชาชนได้รับความรู้ พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.นี้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน” โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้รับทางความรู้และตัวอย่างที่สามารถสัมผัสได้จริง พร้อมร่วมสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ศาสตร์แห่งพระราชา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศ” อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน เพื่อให้เกษตรกรได้นำสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกด้วยสำหรับ งานเกษตรภาคเหนือ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายนนี้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมภายในงานฯที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการของมูลนิธิโครงการหลวง , นิทรรศการโครงการพระราชดำริ , การประชุมสัมมนาวิชาการ , นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน , นิทรรศการแปลงสาธิตเกษตร , การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 16 หลักสูตร , กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา , กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและตลาดนัดเกษตร โดยคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 70,000 คน 


แท็ก คำค้นหา