ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เพิ่มกำลังพลและความถี่ในการลาดตระเวน โดยเฉพาะในเขตป่าสงวน อุทยาน และพื้นที่ลาดชัน

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 3rd, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มกำลังพลและความถี่ในการลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ ที่อยู่ในเขตทุรกันดารและลาดชันให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้ว่าฯเชียงใหม่ สั่งการศูนย์บัญชาการทุกอำเภอเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และให้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด–จากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่เกิดจุดความร้อนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่แตง ที่มีจุดความร้อน รวมกว่า 1,000 จุด ประกอบกับพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้เป็นพื้นที่ลาดชันและทุรกันดาร ยากต่อการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายให้กับทรัพยากรพื้นที่ป่าไม้ และเป็นสาเหตุสำคัญของการเพิ่มขึ้นของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5

วันนี้ (3 มี.ค.63) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข พร้อมสั่งการศูนย์บัญชาการฯ ทุกอำเภอ เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และให้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจในเรื่องการเข้าไปหาของป่า โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้มีการตั้งจุดสกัดคัดกรอง ตรวจเช็คประชาชนที่เข้าไปหาของป่า หรือเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพิ่มกำลังพลและความถี่ในลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ ที่อยู่ในเขตทุรกันดารและลาดชันให้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองประโยชน์และสุขภาวะของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว –ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการเผาในที่โล่ง หรือไฟป่า ขอให้แจ้งศูนย์บัญชาการอำเภอ อปท. และหน่วยงานในพื้นที่ทราบ เพื่อจะได้ส่งกำลังเข้าไปควบคุมเหตุในพื้นที่อย่างทันทวงที 


สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

แท็ก คำค้นหา