ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม ติดต่อกันเป็นวันที่ 8 เน้นย้ำประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไป

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, เมษายน 16th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์ชำนาญการระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า วันนี้ (16 เม.ย. 63) จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน โดยผู้ป่วยติดเชื้อสะสมยังอยู่ที่ 40 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่รักษาตัวหายเพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้ที่กลับบ้านแล้ว 24 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สะสมทั้งหมด 12,991 ราย กักตัวกักตัวครบ 14 วัน 10,370 ราย อยู่ระหว่างการกักตัวที่บ้าน 2,621 ราย สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,489 ราย กักตัวอยู่ที่บ้าน 27 ราย และกักตัวครบ 14 วัน 1,462 ราย –

-นอกจากนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ มั่นใจในผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว เพราะมีการตรวจยืนยันเชื้อเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และขอบคุณความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่ช่วยให้สถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น และยังคงปฏิบัติตัวตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไป เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ โดยการหยุดอยู่บ้านและออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น รวมทั้งเฝ้าระวังอาการของตัวเอง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือเสียการรับรู้กลิ่นและรส ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง ขอให้รีบพบแพทย์ใกล้บ้านเพื่อตรวจหาเชื้อต่อไป ขอให้พี่น้องประชาชนรอจนกว่าจะมั่นใจว่าสามารถควบคุมโรคได้ และจะได้มีการหารือเพื่อผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ให้กับประชาชน —

ด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงในส่วนการจ่ายเงินเยียวยาลูกจ้างและคนว่างงาน สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งได้มีมาตรการช่วยเหลือทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยลดอัตราการจ่ายเงินสมทบ จากเดิมของนายจ้าง 5% ลดลงเหลือ 4% และของลูกจ้างจากเดิม 5% ลดลงเหลือ 1% ส่วนผู้ที่ประกันตนตามมาตรา 39 เหลือ 86 บาทต่อเดือน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 โดยสามารถจ่ายได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทางสำนักงานประกันสังคมจะได้เพิ่มเงินกรณีว่างงานเป็น 62% เป็นเวลา 90 วัน ทั้งในกรณีที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ซึ่งในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีถึง 74 สถานประกอบการ มีลูกจ้างได้รับผลกระทบกว่า 4,000 ราย ส่วนลูกจ้างที่ว่างงานจากการถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้างเป็นเวลา 200 วัน และหากลาออกเอง ก็จะได้รับเงินทดแทน  45% ของค่าจ้างเป็นเวลา 90 วัน. —ส่วนผู้ที่ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 สามารถขึ้นทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน ได้ที่ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา