ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ขานรับนโยบายภาครัฐ ร่วมกับ อบจ. จัดกิจกรรม “รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด – 19” สร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยว

  เมื่อ: วันเสาร์, มีนาคม 21st, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป

เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ขานรับนโยบายภาครัฐ ร่วมกับ อบจ. จัดกิจกรรม “รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด – 19” สร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
เมื่อเช้าวันที่ 17 มีค. 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดโครงการ “รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19” โดยมี คุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ตลอดจนมีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนภายในประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า จำนวนผู้ป่วยทั่วโลกเกินหลักแสนคน ในกว่า 115 ประเทศ ที่พบผู้ติดเชื้อ และจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 5,000 ราย จนในที่สุดทางองค์การอนามัยโลก จึงได้ประกาศให้ การระบาดไวรัสโครานาสายพันธ์ใหม่ (โควิด-19) เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก” (Pandemic) ซึ่งวิกฤตในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ อย่างรุนแรงไปทั่วโลก

จากการเปิดเผยของ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ ในการกำกับดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรคอุบัติใหม่ ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้เป็นแกนนำหลัก เพื่อผนึกกำลังร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการ “รวมพลังชาวเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19” ช่วยกันระดมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สถานีขนส่งรถโดยสารสาธารณะ รถประจำทาง ตลาดสด ย่านการค้ารวมถึงศูนย์การค้าฯ แหล่งชุมชน สถานบันเทิง กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วเมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


โดยในส่วนของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นำทีมโดย นายศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมด้วย คุณอุรารักษ์ จันทิมา ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยร่วมกิจกรรม พร้อมใจร่วมแรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ความรับผิดชอบของตัวเองอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนั้น ยังได้นำรถน้ำพ่นในพื้นที่ต่าง ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดฝุ่นหมอกควันในตัวเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

แท็ก คำค้นหา