ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เปิดงาน Northern Food Valley 2015

  เมื่อ: วันเสาร์, กันยายน 5th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

11996571_1047795428564670_437185198_o11995262_1047795795231300_27673990_o

11990789_1047795695231310_684849002_o11989126_1047795588564654_725906729_o

 

Northern Food Valley 2015 งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ชูศักยภาพ จากครัวเหนือสู่ตลาดโลก

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกันเปิดงาน  Northern Food Valley 2015 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมผนึกกำลังจัดงาน Northern Food Valley 2015 งานสินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเปิดทางด้านการตลาด ของสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูป ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือร่วมเรียนรู้ไปกับนิทรรศการความก้าวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากวิทยากรชื่อดัง การสาธิตทำอาหารจากเชฟชื่อดังระดับประเทศ การแข่งขันทำอาหาร Northern Food Valley Culinary 2015 การออกบูธอาหารเกษตรแปรรูปเกรดสินค้าส่งออกกว่า 170 ร้านค้า และการแสดงน่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดการจัดงานระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 เวลา 09.00-20.00 ภายในมหกรรม  LANNA EXPO 2015 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และระหว่างวันที่ 22-27 กันยายน 2558 เวลา 09.00-20.00 น. ภายในมหกรรม Thailand industry Expo 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาคเหนือเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม จากโอกาสและจุดแข็งดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเห็นพ้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปภาคเหนือ เพื่อให้เชื่อมโยงกับตลาดทั้งในและนอกประเทศภาครัฐ โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินโครงการ Northern Food Valley 2015 อันจะกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในภูมิภาคตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ

ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลักดันให้มีการจัดศูนย์ประสานอุทยานอาหารเหนือขึ้นมา เพื่อให้เป็น One Stop Service ในการให้บริการผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในทุกๆด้าน ด้านการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานผลักดันให้เกิดงาน Northern Food Valley ในทุกๆปี เพื่อเป็นเวทีด้านการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าบ การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาดและผู้ประกอบการเอง ยังมีช่องทางในการแสดงสินค้าของตนเอง การเจรจาการค้าระหว่างกันและอนาคตอันใกล้จะเป็นเวทีกลุ่มการสินค้าเกษตรแปรรูปในกลุ่มประเทศ AEC

งาน Northern Food Valley 2015  งานสินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูป ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ภายใต้แนวคิดการจัดงานของปีนี้ จากครัวเหนือสู่ตลาดโลก เพื่อรับรองประเทศเช้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และเพื่อให้ภาคเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนและลำปาง กลายเป็นแหล่งผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ภายในงานพบกับนิทรรศการความก้าวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปของผู้ประกอบการในภาคเหนือและนิทรรศการผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปที่ได้รับการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ใหม่ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อผลักดันให้ครัวเหนือสู่ตลาดโลกจากวิทยากรชื่อดัง อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย การสาธิตทำอาหารจากเชฟชื่อดังระดับประเทศ และการสาธิตการทำอาหารจากสุดยอด 10 ร้านอาหารแนะนำในจังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันทำอาหาร   Northern Food Valley Culinary 2015 การออกบูธอาหารเกษตรแปรรูปเกรดสินค้าส่งออกกว่า 170 ร้านค้า และการแสดงต่างๆตลอดการจัดงาน

 

 

แท็ก คำค้นหา