ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เปิดศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กันยายน 3rd, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_9550

 

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ U Kaung San Lwin กงสุลใหญ่แห่งสหภาพเมียนมาร์ประจำนครเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดศูนย์เมียนมาร์ (Myanmar Center) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีทำบุญศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการด้านการศึกษา วิจัย ค้นคว้า เกี่ยวกับประเทศเมียนมาร์ ณ ศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

แท็ก คำค้นหา