ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เปิดหลักสูตรออนไลน์ครั้งแรก!! “เทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า”

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 13th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดหลักสูตรออนไลน์ครั้งแรก!!เทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า” เรียนรู้ขั้นตอนการฟื้นฟูป่าตามบริบทพื้นที่ด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้างกับศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) มช.

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรออนไลน์ครั้งแรก “หลักสูตรเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า” ดำเนินการผ่านทาง “วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” หรือ “CMU School of Lifelong Education: CMU-LE” โดยเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้วิธีการฟื้นฟูป่าที่เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ ระบบนิเวศป่าไม้ของประเทศไทย เทคนิคการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง การออกแบบเรือนเพาะชำกล้าไม้ และองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีในการฟื้นฟูป่าอีกมากมาย

อาจารย์ ดร.เดีย พนิตนาถ แชนนอน หัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลักสูตรนี้ประยุกต์มาจาก “ค่ายวิชาการเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า” ที่จัดมาทุกปีเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยเป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง แต่ในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น “หลักสูตรเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันในการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเนื้อหาของหลักสูตรนั้น แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

1. การอบรมภาคทฤษฎีรูปแบบออนไลน์ (จำนวน 8 หัวข้อ)

2. การอบรมภาคปฏิบัติรูปแบบออนไลน์ (จำนวน 7 หัวข้อ)

โดยมีอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการจัดส่งให้ผู้เรียนทุกคนถึงบ้าน

สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้ใบรับรองสมรรถนะด้านความสามารถในการวางแผนขั้นตอนการฟื้นฟูป่าให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 รับจำนวนจำกัด 30 คน เท่านั้น (ไม่จำกัดอายุ) ผ่านทาง

https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000021 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร นักศึกษา 500 บาท / บุคคลทั่วไป 1,000 บาท ช่วงเวลาเรียน 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-6116345 (เอื้องอริน) หรือ Facebook Fanpage : ForestRestorationCMU

แท็ก คำค้นหา