ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เริ่มแล้ว งาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11”

  เมื่อ: วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 16th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

เริ่มแล้ว งาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11” โดยนำสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ พร้อมกับสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น หวังเพิ่มช่องทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

S__19022068
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ บริเวณที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11” โดยอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ส่วนราชการหน่วยงาน และประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกันจัดขึ้น ให้เป็นที่รับรู้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปผ่านกิจกรรมการประกวด กิจกรรมการสาธิต การแสดงนิทรรศการรวมถึงผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตลอดจน สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอำเภอดอยสะเก็ดที่พร้อมสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม อาทิ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง หนองบัวพระเจ้าหลวง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ กาแฟเทพเสด็จ บ้านศิลาดล ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP นานาชนิด และผลิตผลการเกษตร ในพื้นที่การเกษตรกว่า 46,141 ไร่ และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวดอยสะเก็ด ตลอดจนไม้ดอก ไม้ประดับนานาพรรณ

S__19022072 S__19022078

ทั้งนี้ งาน ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามของอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมร่วมสืบสานตำนานดินแดนแห่งภูมิปัญญา วัฒนธรรมล้านนา ศิลปะการแสดงวงดนตรี มวย การประกวดแม่บ้านท้องถิ่น และร่วมสนุกรับของรางวัลกับมัจฉากาชาด ชมและเที่ยวฟรีตลอดงานนอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งภายในงานได้จัดการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากแหล่งผลิตในพื้นที่ การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ การจัดแสดงและร่วมสืบสานศิลปวัฒธรรมที่งดงาม การจัดแสดงนิทรรศการ ออกร้านของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย

แท็ก คำค้นหา