ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

แถลงข่าวการตั้งท้องของหลินฮุ่ย

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 19th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_9333[1]

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาหารสโมสรหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นสพ.ดร.บริพัตร  ศิริอรุณรัตน์  หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย และนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และนายวุฒิชัย  ม่วงมัน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวรายงานสรุปการตั้งท้องของหลินฮุ่ยว่า จากการดำเนินงานพบการเป็นสัดของหลินฮุ่ยในช่วงวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 02.00 น. หลังจากทำการผสมเทียมคณะทำงานโครงการแพนด้าได้ทำการติดตามการตั้งท้องอย่างใกล้ชิด โดยการติดตามตรวจฮอร์โมนจากปัสสาวะ การสังเกตุพฤติกรรม สังเกตุการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพภายนอกของร่างกายและการอัลตราซาวนด์

ซึ่งพบว่าระดับโปรเจสเตอโรนที่เป็นฮอร์โมนควบคุมการตั้งท้องเพิ่มขึ้นจากระดับปกติในช่วงวันที่ 62-80 วันหลังผสมเทียม และได้ทำการอัลตราซาวนด์พบตัวอ่อน ในวันที่ 81-82 วันหลังผสมเทียม หลังจากนั้นได้ติดตามโปรเจสเตอโรนอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีการเพิ่มขึ้นตามลำดับและสูงที่สุดที่ระดับ 620 นาโนกรัมต่อมิลลิกรัมครีตินีน ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ระยะเวลา 93 วันหลังผสมเทียม ในช่วงที่พบระดับโปรเจสเตอโรนสูงขึ้น พบว่าหลินฮุ่ยมีพฤติกรรมการตั้งท้องคือ มีการนอนเพิ่มมากขึ้น มีการกินอาการลดลง พบการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศมีการบวมแดง มีการขยายใหญ่ของเต้านมและเมื่อบับพบว่ามีน้ำนมสีขาวขุ่นออกมา ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่มีการเปรียบเทียบกับข้อมูลของแพนด้าที่จีน หลินฮุ่ยน่าจะมีการเกิดลูกได้ในช่วงวันที่ 9-28 ตุลาคม 2558

หลังจากระดับฮอร์โมนลดลงจนใกล้ถึงระดับปกติหลินฮุ่ยมีพฤติกรรมการเลียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะทำงานได้เฝ้าะวังคลอดอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อไม่พบการเกิดลูกในช่วงวันที่กำหนด จึงทำการอัลตราซาวนด์อีกครั้งในวันที่ 30 ตุลาคม (131 วันหลังผสมเทียม) ผลคือยังพบตัวอ่อนและมีโครงสร้างขยายใหญ่ขึ้น จึงได้ติดตามเฝ้าระวังการคลอดต่อไป และระดับโปรเจสเตอโรนก็ลดลงจนถึงระดับปกติในวันที่ 3 พฤศจิกายน เป็นระยะเวลา 135 วัน หลังผสมเทียม จนถึงวันที่ 149 วันหลังผสมเทียม เป็นเวลา 14 วัน หลังจากพบฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสดลงสู่ระดับปกติแล้ว แต่ยังไม่พบการเกิดลูก และพฤติกรรมของหลินฮุ่ยก็เปลี่ยนแปลงจากหมีแพนด้าใก้เกิดลูกกลับมาเป็นพฤติกรรมปกติ ซึ่งคาดว่าตัวอ่อนเกิดการดูดกลับไปแล้ว แสดงว่าการตั้งท้องหลินฮุ่ยครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ

แท็ก คำค้นหา