ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

แพทย์ มช. ได้รับรางวัล best poster presentation award การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 16th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

แพทย์ มช. ได้รับรางวัล best poster presentation award   การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

19205036_10213022909638057_1774748696_o (1)

ทีมผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          โดยผศ. นพ. ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ พร้อม อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น และ นพ. พศุตม์ จุฑารัตนากูล        ได้รับรางวัล best poster presentation award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 2 ข้าง  พร้อมกันโดยไม่จำเป็นต้องเติมเลือด และผู้ป่วยสามารถเดินได้ใน 1 วันหลังผ่าตัด และประเมินการเดินหลังผ่าตัด 1 วัน  ในงานประชุมวิชาการ EFORT ซึ่งเป็นการประชุมแพทย์กระดูกและข้อที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน 2560  ณ ประเทศออสเตรีย

ผศ.นพ. ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทปิดิกส์ เปิดเผยว่า การผ่าตัดข้อเข่าเทียม นับว่าเป็นมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมระยะสุดท้าย ในผู้ป่วยที่มีขาโก่ง ทำให้ไม่สามารถเดินได้ตามปกติ ส่งผลให้คนไข้ มีความทุกข์ทรมานจากโรคข้อเข่าเสื่อมค่อนข้างมาก   ปัจจุบันการผ่าตัดยังสามารถทำได้ดี โดยคนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ           และมีความสุขมากยิ่งขึ้น  ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่             เมื่อคนไข้มีอาการปวดเข่าทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน   ทีมแพทย์มักจะให้ทำการผ่าตัดเข่าพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง โดยจะต้องมีการประเมินผู้ป่วยอย่างละเอียดก่อนผ่าตัดทุกครั้ง  ด้วยการตรวจเช็คหัวใจ ตรวจเลือดเช็คค่าของตับ  ค่าของไต รวมถึงการตรวจเบาหวาน  ต้องเป็นคนไข้ที่สามารถควบคุมเบาหวานได้ดี          ถึงจะสามารถเข้ารับการผ่าตัดเข่าเท่ากันทั้ง 2 ข้างพร้อมกันได้

สำหรับขั้นตอนการผ่าตัด  เมื่อมีการเตรียมผู้ป่วยให้พร้อม วิสัญญีแพทย์จะคอยให้ยาระงับปวดระหว่างผ่าตัด  การให้สารน้ำที่เพียงพอและเหมาะสมระหว่างผ่าตัด ด้วยความเชี่ยวชาญของแพทย์  ในขณะเดียวกันที่ทำการผ่าตัด จะมีการระงับเลือดที่ดีขึ้น  การผ่าตัดเข่า 2 ข้าง ของผู้ป่วยค่อนข้างที่จะปลอดภัย เสียเลือดไม่มาก คนไข้สามารถเดินได้ภายใน 1 วันหลังจากที่ผ่าตัดแล้ว โดยไม่มีอาการปวด หรือว่ามีอาการปวดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และ ไม่จำเป็นที่จะเติมเลือดอีกต่อไป  เพียงใช้เวลาในการผ่าตัด 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึง 2 ชั่วโมง  ในการผ่าตัดผู้ป่วยแต่ละราย  ซึ่งแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมาก     คนไข้สามารถเดินได้ ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาได้ประมาณ 30 – 40 เปอร์เซ็นต์

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-935750 และ 053-935760

แท็ก คำค้นหา