ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำกับชีวิตฯถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 10th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS

พะเยา...จิตอาสาฯขุดลอกน้ำอิงถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหา.mp4_000108583 พะเยา...จิตอาสาฯขุดลอกน้ำอิงถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหา.mp4_000132467

พะเยา…โครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนา  ลำน้ำกับชีวิตฯถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

       วันที่ 9  สิงหาคม 61 นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนา  ลำน้ำกับชีวิต  บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12สิงหาคม 2561

พะเยา...จิตอาสาฯขุดลอกน้ำอิงถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหา.mp4_000180680 พะเยา...จิตอาสาฯขุดลอกน้ำอิงถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหา.mp4_000014908

จัดที่บริเวณ กว๊านพะเยา ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมดังกล่าวอำเภอเมืองพะเยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยการ ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและเศษวัชพืชในลำน้ำอิง ร่องน้ำอิงกว๊านพะเยา  รวมถึงในชุมชน ต่างๆในเขตอำเภอเมืองพะเยา

พะเยา...จิตอาสาฯขุดลอกน้ำอิงถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหา.mp4_000027549 พะเยา...จิตอาสาฯขุดลอกน้ำอิงถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหา.mp4_000061906

แท็ก คำค้นหา