ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โครงการสื่อละครชุมชนเพื่อการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน อำเภอแม่แจ่ม โดย นักศึกษา ป.โท พิราบขาว มช.

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 8th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

12188198_1075995805744265_8692918529541938781_o12304378_1075970402413472_4353210657352189910_o

12309636_1075996712410841_8751553857450124381_o12291750_1075960335747812_3924101795391150661_o

 

จากที่กลุ่มนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสื่อสารศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึง “ปัญหาหมอกควัน” ที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว สังคม เศรษฐกิจ และยังส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่ต้องทนใช้ชีวิต ท่ามกลางมลพิษ ทำให้ประชาชนเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น

จึงได้จัดทำ “โครงการสื่อละครชุมชนเพื่อการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน โรงเรียนแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2558  ณ โรงเรียนแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของโรงเรียนแม่แจ่ม พร้อมด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 218 คน โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย

  1. นิทรรศการ การให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน จากตัวแทนนักศึกษา ป.โท มีการให้น้องๆร่วมตอบคำถาม แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในนิทรรศการ และมอบของที่ระลึกให้กับน้องๆที่ร่วมตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยสื่อนิทรรศการมีทั้งหมด 4ชิ้น รวม1ชุด และแผ่น CD เกี่ยวกับความรู้หมอกควันไฟป่าทั้งหมด ทางโครงการได้มอบให้กับโรงเรียนแม่แจ่ม เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปขยายองค์ความรู้ต่อไป
  2. สื่อละครชุมชน เรื่อง “ผืนดินแห่งศรัทธา” แสดงสดโดยนักศึกษา ป.โท มีความยาว 30 นาที โดยมีการสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรแบบผสมผสาน ไว้ในเนื้อหาทุกช่วงของการแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข ผ่านการรับชมสื่อละครชุมชน และให้น้องๆได้ตอบคำถามหลังได้รับชมสื่อละครชุมชน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อละครชุมชนที่ได้รับชมไปว่าเป็นอย่างไร และมอบของที่ระลึกให้กับน้องๆที่ร่วมตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความรู้

ผลตอบรับการดำเนินโครงการ จากผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปในทิศทางที่ดีโดยเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับคนในพื้นที่แม่แจ่ม ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการตระหนักรู้ และตระหนักคิดเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน ผลกระทบที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไข โดยมีน้องๆตัวแทนจากโรงเรียนแม่แจ่มที่เป็นเยาวชนเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม พร้อมที่เป็นกำลังขับเคลื่อนในการนำองค์ความรู้และสื่อที่ได้จากโครงการไปขยายกับคนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ต่อไป

การดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ จำนวน 500 แผ่น , ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 2,000 บาท , คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 10,000 บาท และของที่ระลึก , คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ จำนวน 2 ชุด, สโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนตุ๊กตาช้างใบชา จำนวน 25 ตัว เสื้อโปโล 8 ตัว , โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนของที่ระลึกในการจัดกิจกรรม , บริษัท บ้านลายเส้น จำกัด สนับสนุนกระเป๋าผ้าคละแบบ จำนวน 240 ใบ เสื้อยืดคละแบบ จำนวน 160 ตัว , บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด สนับสนุนยาให้กับ โครงการฯเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม , โรงพิมพ์ เกวลี พริ้นติ้ง สนับสนุน ไวนิล จำนวน 2 ผืน รวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท

 

แท็ก คำค้นหา