ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โค้งสุดท้าย “ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ” ชูความเป็นไทยร่วมเป็นหนึ่งในเอกภพ หมดเขต 31 ส.ค. นี้

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 29th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, เทคโนโลยี


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เชิญชวนประชาชน “ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ” ชูความเป็นไทยร่วมเป็นหนึ่งในเอกภพ ก่อนหมดเขต 31 สิงหาคม 2562 นี้ 
ปีนี้ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ จึงเปิดโอกาสให้ทั่วโลกร่วมกันตั้งชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประเทศละ 1 ระบบ ประกอบด้วยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ 1 ดวง และดาวฤกษ์แม่ 1 ดวง โดยพิจารณาให้สิทธิ์ตั้งชื่อระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่สามารถสังเกตการณ์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ได้ในประเทศนั้นๆ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 82 สมาชิกระดับประเทศของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ ได้รับสิทธิ์ตั้งชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-50b และดาวฤกษ์แม่ WASP-50 การร่วมเสนอชื่อนี้จะช่วยสร้างความตระหนัก และความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ภายในประเทศ ต่อยอดความความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์ให้แก่คนไทย  อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ สดร. จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ “ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ” ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ http://bit.ly/NameExoWorldsThailand2019 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 256

 สำหรับขั้นตอนการคัดเลือก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ สดร. แต่งตั้ง และสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติเห็นชอบ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในเดือนกันยายน จากนั้น สดร. จะประกาศรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 รายชื่อ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และให้ประชาชนร่วมโหวตทางออนไลน์ตลอดเดือนตุลาคม เมื่อได้ชื่อที่มีคะแนนโหวตสูงสุดแล้ว สดร. จะเสนอไปยังสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ   เพื่อพิจารณาประกาศชื่ออย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2562 ต่อไป โดยชื่อนี้จะถูกใช้ควบคู่กับชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ และให้เครดิตแก่ผู้ตั้งชื่อด้วย 
ข้อมูลจำเพาะดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและดาวฤกษ์แม่ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-50b ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2554 ภายใต้โครงการ Wide Angle Search for Planets (WASP) ด้วยวิธีการผ่านหน้า (Transit Method) จัดเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะประเภทดาวพฤหัสบดีร้อน (Hot Jupiter) ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้ โคจรรอบดาวฤกษ์แม่ WASP-50 ซึ่งเป็นดาวฤกษ์สีเหลือง ประเภทเดียวกับดวงอาทิตย์ อยู่บริเวณทางใต้ของกลุ่มดาวแม่น้ำ (Eridanus) ห่างจากระบบสุริยะประมาณ 750 ปีแสง ปัจจุบัน ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-50b ยังคงเป็นบริวารดวงเดียวที่โคจรรอบดาวฤกษ์แม่ดวงนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.narit.or.th

แท็ก คำค้นหา