ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดความถี่เที่ยวบินและยกเลิกเส้นทางบิน สู้โควิด 19

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 11th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดความถี่เที่ยวบินและยกเลิกเส้นทางบิน กรุงเทพฯ  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศปรับลดความถี่ของเที่ยวบินและยกเลิกบางเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ณ ปัจจุบัน –ทั้งนี้ การปรับลดความถี่ของเที่ยวบินและยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการบินของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เส้นทางบินที่มีการปรับลดความถี่เที่ยวบินในช่วงตารางบินฤดูหนาว (Winter Schedule) โดยเที่ยวบินที่มีการยกเลิก ได้แก่เที่ยวบินในประเทศ
– เที่ยวบิน PG209 กรุงเทพฯ-สุโขทัย และ เที่ยวบิน PG210 สุโขทัย-กรุงเทพฯ (จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี) ตั้งแต่วันที่ 1-28 มีนาคม 2563 
– เที่ยวบิน PG401 สมุย-อู่ตะเภา และ เที่ยวบิน PG402 อู่ตะเภา-สมุย (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 1-28 มีนาคม 2563 – เที่ยวบิน PG415 สมุย-กระบี่ และ เที่ยวบิน PG416 กระบี่-สมุย (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 1-28 มีนาคม 2563 (ยกเว้นวันที่ 10 มีนาคม 2563)- เที่ยวบิน PG127 กรุงเทพฯ-สมุย และ เที่ยวบิน PG128 สมุย-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 3-28 มีนาคม 2563- เที่ยวบิน PG173 กรุงเทพฯ-สมุย และ เที่ยวบิน PG174 สมุย-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 9-28 มีนาคม 2563- เที่ยวบิน PG257 สมุย-ภูเก็ต และ เที่ยวบิน PG258 ภูเก็ต-สมุย (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 10-28 มีนาคม 2563- เที่ยวบิน PG229 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และ เที่ยวบิน PG230 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 10-28 มีนาคม 2563เที่ยวบินระหว่างประเทศ
– เที่ยวบิน PG939 กรุงเทพฯ-พนมเปญ และ เที่ยวบิน PG930 พนมเปญ-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 1-28 มีนาคม 2563- เที่ยวบิน PG733 กรุงเทพฯ-มุมไบ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 9-24 มีนาคม 2563 (ยกเว้นวันที่ 13 วันที่ 15 และวันที่ 21 มีนาคม 2563)- เที่ยวบิน PG734 มุมไบ-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 10-25 มีนาคม 2563 (ยกเว้นวันที่ 14 วันที่ 16 และวันที่ 22 มีนาคม 2563)- เที่ยวบิน PG997 กรุงเทพฯ-ดานัง และ เที่ยวบิน PG998 ดานัง-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 9-28 มีนาคม 2563 (ยกเว้นวันที่ 27 มีนาคม 2563)เส้นทางบินที่มีการปรับลดความถี่เที่ยวบินในช่วงตารางบินฤดูร้อน (Summer Schedule) โดยเที่ยวบินที่มีการยกเลิก ได้แก่
เที่ยวบินในประเทศ
– เที่ยวบิน PG106 สมุย-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม–24 ตุลาคม 2563 (ยกเว้นวันที่ 16-18 เมษายน 2563)– เที่ยวบิน PG187 กรุงเทพฯ-สมุย (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม–24 ตุลาคม 2563- เที่ยวบิน PG257 สมุย-ภูเก็ต และ เที่ยวบิน PG258 ภูเก็ต-สมุย (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม–24 ตุลาคม 2563- เที่ยวบิน PG805 กรุงเทพฯ-สมุย (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม–24 ตุลาคม 2563 (ยกเว้นวันที่ 4-5 เมษายน 9-13 เมษายน วันที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2563)– เที่ยวบิน PG806 สมุย-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม–24 ตุลาคม 2563 (ยกเว้นวันที่ 4-5 วันที่9-13 วันที่ 16-18 เมษายน วันที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2563)- เที่ยวบิน PG223 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม–24 ตุลาคม 2563– เที่ยวบิน PG246 เชียงใหม่-กระบี่ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม–24 ตุลาคม 2563- เที่ยวบิน PG296 กระบี่-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม–24 ตุลาคม 2563เที่ยวบินระหว่างประเทศ
– เที่ยวบิน PG705 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม–24 ตุลาคม 2563- เที่ยวบิน PG706 ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม–24 ตุลาคม 2563– เที่ยวบิน PG713 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ และ เที่ยวบิน PG714 มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ (จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม–24 ตุลาคม 2563 – เที่ยวบิน PG721 กรุงเทพฯ-เนปิดอว์ และ เที่ยวบิน PG722 เนปิดอว์-กรุงเทพฯ (อังคาร พฤหัสบดี) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม–24 ตุลาคม 2563- เที่ยวบิน PG927 กรุงเทพฯ-พนมเปญ และ เที่ยวบิน PG938 พนมเปญ-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 24 ตุลาคม 2563– เที่ยวบิน PG939 กรุงเทพฯ-พนมเปญ และ เที่ยวบิน PG930 พนมเปญ-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม–24 ตุลาคม 2563- เที่ยวบิน PG909 กรุงเทพฯ-เสียมราฐ และ เที่ยวบิน PG910 เสียมราฐ-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 – เที่ยวบิน PG715 กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ และ เที่ยวบิน PG716 มัลดีฟส์-กรุงเทพฯ (อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 7เมษายน 2563 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันที่ 11-12 และ 14 เมษายน 2563)- เที่ยวบิน PG997 กรุงเทพฯ-ดานัง และ เที่ยวบิน PG998 ดานัง-กรุงเทพฯ (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม-30 เมษายน 2563 (ยกเว้นวันที่ 30 มีนาคม วันที่ 4 และวันที่ 6 เมษายน)– เที่ยวบิน PG805 ฮ่องกง-สมุย และ เที่ยวบิน PG806 สมุย-ฮ่องกง (ทุกวัน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม–24 ตุลาคม 2563 

แท็ก คำค้นหา