ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โรงพยาบาลเชียงใหม่ รามจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันเสาร์, ตุลาคม 26th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา
E:\ภาพ10ต.ค.62\###งานรร.ดารา\คัดข่าว\1.JPG

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดโครงการ “ Safety body fit แผนกปฐมวัย 2562  ” นำโดยนางสาวกรรณิการ์ ชมภูเทศ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และทีมองค์กรพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมอบสาระความรู้แก่นักเรียนแผนกปฐมวัย ทั้งหมดกว่า 360 คน 

.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ   การป้องกันโรค การดูแลรักษา ตลอดจน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2562 นี้ ได้รับความร่วมมือ จาก ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่ , คศ.ยุพิน ชัยราชา รักษาอาการอนุศาสกและรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ นางประกายแก้ว           อินทวงค์ ประธานกิจกรรม และคณะนักเรียนแผนกปฐมวัยโรงเรียนดาราวิทยาลัยเชียงใหม่โดยภายในกิจกรรมได้แบ่งฐานให้ความรู้ทั้งหมด 6 ฐานกิจกรรม คือ ฐานมือสะอาดปราศจากโรค , ฐานโรคติดต่อป้องกันได้ , ฐานอย.น้อย…ดาราฉลาดเลือกอาหาร , ฐานฟ ฟันยิ้มแฉ่ง ,ฐานปลอดภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และฐานยาเสพติด ตลอดงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและนักเรียนต่างได้รับความรู้ที่จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี   เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

แท็ก คำค้นหา