ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

15-16 เมษายนนี้ ชวนตื่นเช้าชม “ดาวเคียงเดือน” รับปีใหม่

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 13th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, เทคโนโลยี

 15-16 เมษายนนี้ ชวนตื่นเช้าชม “ดาวเคียงเดือน” รับปีใหม่ไทยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์    วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชมดาวเคียงเดือน 15 – 16 เมษายน 2563 ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ และ             ดาวอังคาร เคียงดวงจันทร์ ปรากฏเรียงกันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่วงเช้ามืด หากฟ้าใสสังเกตได้ด้วยตาเปล่า  ทั่วไทย ภาพจำลองแสดงตำแหน่งดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวอังคารและดวงจันทร์ วันที่ 15-16 เมษายน 2563(ภาพจากโปรแกรม Stellarium)นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. เผยว่า ช่วงเช้ามืดวันที่     15-16 เมษายน 2563 จะเกิดปรากฏการณ์ “ดาวเคียงเดือน” ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลาประมาณ      01:30 น. ดาวพฤหัสบดีจะปรากฏเคียงดวงจันทร์ ห่างกันประมาณ 3 องศา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้       บริเวณกลุ่มดาวคนยิงธนู ช่วงเวลาเดียวกันยังมีดาวเสาร์ปรากฏถัดลงมาด้านล่าง สังเกตได้จนถึงรุ่งเช้าก่อน   ดวงอาทิตย์ขึ้น

จากนั้น วันที่ 16 เมษายน 2563 ดวงจันทร์จะเปลี่ยนตำแหน่งเคลื่อนลงมาเคียงดาวอังคาร     ห่างกันประมาณ 4.6 องศา ปรากฏบนท้องฟ้าทางทิศตะวันออก บริเวณกลุ่มดาวแพะทะเล ช่วงเวลาเดียวกัน   ยังมีดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีปรากฏถัดสูงขึ้นไป เริ่มสังเกตได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 02.20 น. จนถึงรุ่งเช้า   ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจตื่นเช้าชมความสวยงามของปรากฏการณ์ท้องฟ้าตามวันเวลาดังกล่าว หากทัศนวิสัยท้องฟ้าดีสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ   เนื่องจากดวงจันทร์และดาวเคราะห์เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อย ๆ ตามคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้น        การที่ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ปรากฏบนท้องฟ้าในทิศเดียวกัน หรือเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกัน    จึงถือเป็นเรื่องปกติ สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ นายศุภฤกษ์กล่าวปิดท้าย

แท็ก คำค้นหา