ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หารือร่วมกับคณะผู้แทนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (CISMEF)

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 20th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หารือร่วมกับคณะผู้แทนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (CISMEF)      วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือกับคณะผู้แทนมณฑลกวางตุ้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย Ms.Wu Hong ตำแหน่ง Deputy Director General Of Industry and Information Technology Of Guangdong Province พร้อมคณะผู้จัดงาน The Secretariat Of CISMEF Organizing Committee (CISMEF) ผู้จัดงานแสดงสินค้างาน  China International SMEs Fair ครั้งที่ 17  เข้าเยี่ยมคาราวะและหารือการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2563 ณ นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน      ในการประชุมหารือกับคณะผู้แทนมณฑลกวางตุ้งฯ ครั้งนี้ได้มีหน่วยงานเกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพบปะและหาแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการประเภทต่าง ๆ ให้สามารถขยายช่องทางการตลาดสู่ผู้บริโภคชาวจีน  อาทิ  ประธานหอการค้าเชียงใหม่  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ นายกสมาคม NOHMEX  นายกสมาพันธ์ SME ไทยเชียงใหม่  และประธานเครือข่าย biz club  โดยการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับการประสานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว ที่ต้องการให้เกิดการขับเคลี่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ในระยะต่อไป

แท็ก คำค้นหา