ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยปลาหลายพันธุ์ ห้าแสนตัว ลงแม่น้ำปิง เพื่อเสริมสร้างรายได้ และบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนี้

  เมื่อ: วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 16th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างรายได้ และบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง วันนี้ (16 ก.พ. 63) ที่ บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล จังหวัดเชียงใหม่ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างรายได้จากอาชีพประมงในช่วงฤดูแล้ง โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม

–ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน มีปริมาณเก็บกักน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา น้อยกว่าปี 2562 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง กรมชลประทาน และจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณฝายและประตูระบายน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำปิง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มแหล่งอาหาร เสริมสร้างรายได้ บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง โดยในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาบ้า ปลาสร้อยขาว ปลากระแห และปลาตะเพียนทอง

จากนั้น นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยัง วัดรังษีสุทธาราม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พบปะเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ เพื่อรับทราบปัญหาราคาหอมหัวใหญ่ตกต่ำ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการช่วยเหลือต่อไป โดยจะได้มีการชะลอการนำเข้าหอมหัวใหญ่จากต่างประเทศ และประกันราคาหอมหัวใหญ่ ขั้นต่ำราคากิโลกรัมละ 9 บาท นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมสินค้าและการจำหน่ายของกรมปศุสัตว์ ที่ศูนย์ราชการปศุสัตว์ห้วยแก้ว 

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา