ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สสจ.เชียงใหม่ สร้างเครือข่ายสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากไวรัส COVID-19

  เมื่อ: วันพุธ, กุมภาพันธ์ 26th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS

สสจ.เชียงใหม่ สร้างเครือข่ายสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในการป้องกันตนเองจากไวรัส COVID-19สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดระบบดูแลปัญหาไวรัส COVID-19 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขภาพตนเองอย่างเคร่งครัด
  นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม พร้อมยืนยันไม่มีการปกปิดข้อมูลอย่างแน่นอน ขณะที่การรับมือของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดี ยังคงมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ขับรถโดยสาร มัคคุเทศก์ พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานโรงแรม พนักงานนวดแผนไทย-สปา บุคลากรในสถานที่ท่องเที่ยว และศาสนสถาน ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน ในคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อ

เพื่อให้มั่นใจว่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการติดต่อของ COVID-19 ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่เกิดการระบาด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ประเทศไทยถือว่าแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว เมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จะเข้าดูแลทันที ทำให้ยังไม่เข้าสู่ขั้นรุนแรง ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก รวมทั้งร้านขายยา โดยมีระบบคัดกรองที่เชื่อมข้อมูลถึงกัน สำหรับกุญแจสำคัญในการควบคุมโรค คือ ต้องดูแลและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ พยายามไม่ใช้มือสัมผัสตา จมูก และทำให้ร่างกายแข็งแรง รวมทั้งควรเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ชุมชน อย่างไรก็ตาม ทางสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ถึงแม้จะดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวดแล้ว แต่เพื่อความไม่ประมาท จะดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป 

 นันธิกา กิจปาโล/ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา