ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

3 คณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ สงขลา ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่ 21

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 26th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

1530008998516 1530009011962

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน อันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 21 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหารือโจทย์การพัฒนาร่วมกับ สวทช.ต่อไป ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

1530009005879 1530009017562

แท็ก คำค้นหา