ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

3 คณะแพทยศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัย ประชุมความร่วมมือกัน

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 27th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 24 อันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือด้านต่างๆร่วมกัน โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 14 คณะ​แพทยศาสตร์​  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา

แท็ก คำค้นหา