ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

CIMB จัดเสวนา”โอกาสและผลกระทบของ AEC ต่อเศรษฐกิจและพื้นที่ภาคเหนือ”

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 10th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS

IMG_0722

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) เสวนา “โอกาสและผลกระทบของ AEC ต่อเศรษฐกิจและพื้นที่ภาคเหนือ” เพื่อเจาะลึกเศรษฐกิจภาคเหนือ และวิเคราะห์ผลกระทบจาก AEC โดยมีวิทยากรชื่อดังมากด้วยประสบการณ์ คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คุณจักริน วังวิวัฒน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักวิจัยธนาคารซีเอ็มบีไทย เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแชงกรีลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ด้านสื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ชยพัทธ์ บุญมีสุข (เอก) โทรศัพท์: +66 2638 8268 อีเมล์: chayapat.b@cimbthai.com จิตติมา ชวลิตนิมิตกุล (เต้ย) โทรศัพท์: +66 2638 8249 อีเมล์: jittima.c@cimbthai.com

แท็ก คำค้นหา