ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

“FRESHY DAY” ต้อนรับลูกช้างน้องใหม่ มช.

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 28th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การศึกษา

FRESHY DAY” ต้อนรับลูกช้างน้องใหม่ มช.

Season-Five

            สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “FRESHY DAY” 2560 ปลูกฝังและสร้างพลังจิตอาสา นำน้องใหม่กว่า 7,200 คน บำเพ็ญประโยชน์รอบรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับลูกช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล ปิดท้ายด้วยความสนุกสนานจากคอนเสิร์ตวง Season Five ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นี้

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ “FRESHY DAY” ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยในช่วงเช้า เวลา 06.00-13.00 น.  จะเป็นกิจกรรม “ลูกช้างเชือกใหม่ใส่ใจ มช.” เพื่อสร้างจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะมีพิธีเปิดโครงการ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราเกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงาน
จากนั้น จะเป็นกิจกรรม “ใส่ใจ มช.” นำนักศึกษาไปบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย และ “เฮือน” ต่างๆ หรือ “หอพักนักศึกษา” ซึ่งหมายถึง “บ้าน” ของเหล่าลูกช้างนั่นเอง โดยน้องใหม่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันขุดลอกคลอง ทำความสะอาดบริเวณข้างถนนและทางเท้า จัดเก็บขยะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
นอกจากนี้ ผู้บริหาร ผู้นำนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาใหม่ ยังจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณถนนตัดใหม่ หน้าหอพัก 40ปี ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในสถาบัน หลังจากได้ผลึกกำลังในกิจกรรมจิตอาสาแล้ว สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ จะได้นำน้องใหม่ร่วมกิจกรรม “เฮือนแห่งความอบอุ่น” ซึ่งเป็นสันทนาการเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนาน

สำหรับในภาคบ่าย เวลา 16.00 – 22.30 น. จะเป็นกิจกรรม “รับขวัญน้องใหม่” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการแสดงจากชมรมพื้นบ้านล้านนา และการแสดงจากชมรมกลาง สโมสรนักศึกษา ต่อด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อต้อนรับน้องใหม่ตามธรรมเนียมของประเพณีล้านนา สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีบายศรีสู่ขวัญแล้ว จะเป็นการแสดงจากชมรมผู้นำเชียร์ ในเพลงร่มแดนช้าง และเป็นครั้งแรกที่ลูกช้าง มช. จะได้ร่วมกันร้องเพลงมหาวิทยาลัยให้ดังกึกก้อง จากนั้น นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเสื้อ FRESHY’60

สำหรับในช่วงท้ายของ “FRESHY DAY” น้องใหม่จะได้ร่วมสนุกกับการแสดงของวงดนตรี “สบายแบรนด์” และ “ฮิปส์เตอร์แมน” ซึ่งเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักศึกษาที่ได้เฟ้นหามาเพื่อต้อนรับน้องใหม่โดยเฉพาะ จากนั้นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ จะได้กล่าวให้ข้อคิดและให้กำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ และปิดท้ายด้วยการแสดงจากศิลปินวง Season Five .

แท็ก คำค้นหา