ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

CMU Pride Month 2023 สีสันความหลากหลายและส่งเสริมความเท่าเทียม ที่ มช.

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 3rd, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การศึกษา, ข่าวเด่นวันนี้, บันเทิง

CMU Pride Month 2023 สีสันความหลากหลายและส่งเสริมความเท่าเทียม ที่ มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CMU Pride Month 2023 ในหัวข้อ “Equality Unleashed: Embracing Equality and Inclusion at CMU” ส่งท้ายเดือนแห่งสีสันของความหลากหลายทางเพศและส่งเสริมความเท่าเทียมอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 26-30 มิถุนายน 2566 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Pride Month 2023 จัดขึ้นโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นต้นมา ซึ่งเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ “Equality Unleashed: Embracing Equality and Inclusion at CMU” การข้ามผ่านความปกติสู่ความปกติใหม่ภายในรั้วม่วงแห่งนี้ตลอดทั้งวัน

สำหรับในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เริ่มด้วยการเสวนาความหลากหลายทางเพศ เวทีการแลกเปลี่ยนความคิดภายใต้หัวข้อ “Gender Equality in Education and Workplace” แลกเปลี่ยนเรียนรู้โลกแห่งความต่างอย่างลงตัวในองค์กรที่คนหลากหลายมาอยู่ร่วมกัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตร.ชนินทร์ เพ็ญสูตร (อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.) คุณพรบัญชา ใหม่กันทะ (เมียลอย The Voice) และนางสาวภัทรรพินท์ พงศ์ธนะลีลา (นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) การเล่นเกมส์ตอบคำถามรับของที่ระลึก การเดินขบวนพาเหรด และการประกวดชุดแต่งกาย ในธีม “Pride” ปลดปล่อยอิสระความเป็นตัวเองอย่างงดงามและสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักดีว่า คนทุกเพศมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศและจัดกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ให้นักศึกษาและบุคลากร มช. สามารถแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออก รวมถึงอนุญาตให้นักศึกษาแต่งเครื่องแบบนักศึกษาชายและหญิงตามอัตลักษณ์ทางเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังได้มีสนับสนุนการจัดกิจกรรม CMU Pride Month ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์มาโดยตลอด ส่งผลให้ SDG 5 Gender Equality ด้านความเท่าเทียมทางเพศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก จากทั้งหมด 938 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ซึ่งเป็นการจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก โดย The Times Higher Education Impact Rankings 2022 นับเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรม “Equality Unleashed: Embracing Equality and Inclusion at CMU” จะเป็นการสร้างการยอมรับ เพิ่มความเข้าใจ และสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมให้แก่ LGBTQIA+ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยขอสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีในรูปแบบของตัวเอง ร่วมสร้างสีสันความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป

WWW.PHAKNUADAILY.COM

FACEBOOK : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

YOUTUBE : ภาคเหนือรายวัน – PhaknuaDaily

TIKTOK : PhaknuaDaily

#LGBTQIA+ #CMUPrideMonth2023#สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#ความเท่าเทียมทางเพศ#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา