ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

Smart M.C. Nurse CMU ช้างน้อยหมวกขาวทุ่มสุดใจ เพื่อหน้าไมค์คุณภาพ

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 17th, 2017, หมวด COVID-19

Smart M.C. Nurse CMU ช้างน้อยหมวกขาวทุ่มสุดใจ เพื่อหน้าไมค์คุณภาพ

03 10

“เมื่อเรายังไม่พูดเราเป็นนายคำพูด…แต่เมื่อพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายเรา” การทำหน้าที่บนเวทีของพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการ มีความสำคัญต่อกิจกรรมบนเวทีทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคพิธีการ เพราะพิธีกรเป็นผู้ควบคุมการดำเนินรายการทั้งหมดบนเวที ถ้าพิธีกรทำหน้าที่บนเวทีได้ดี งานจะออกมาสมบูรณ์ แต่ถ้าทำได้ไม่ดีหรือไม่สมบูรณ์ ความล้มเหลวของงานอาจเกิดได้ทันที พิธีกรนับว่าเป็นหัวใจของงงานเลยทีเดียว พิธีกรที่ดีที่มีประสิทธิภาพต้องผ่านการฝึกฝนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ก้าวสู่การเป็นพิธีกรระดับมืออาชีพ สำหรับคำว่าพิธีกรมืออาชีพไม่ใช่เพียงการกล่าวแนะนำวิทยากรบรรยาย และ กล่าวสรุปตอนจบเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ที่ช่วยสร้างสีสันบรรยากาศของงานนั้น ๆ ให้ดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นผู้ช่วยยกระดับฐานะของวิทยากรให้โดดเด่นดูดีมีสง่าสูงค่าทำให้เกิดการยอมรับในตัววิทยากร รวมทั้งยังเป็นผู้ควบคุมแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้ไหวพริบปฏิภาณที่ยอดเยี่ยม

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษา: การสื่อสารสำหรับผู้นำ เรื่อง “การพูดในที่ชุมชนและก้าวสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ” (Smart M.C. Nurse CMU ปีที่ 7)  พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก าจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ ผู้ช่วยคณบดีพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน วิทยากรรับเชิญ ได้แก่ คุณสุพจน์ เชี่ยวชาญ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  และ ตัวแทนนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั้นปีที่สนใจ รวมจำนวน 30 คน  เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพิธีกร เพิ่มเติมทักษะในการดำเนินรายการได้ถูกต้อง ตลอดจนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรและการพูดในที่ชุมชน ณ ห้องปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

กิจกรรมช่วงเช้าเริ่มต้นจากการทราบถึงความหมายและบทบาทหน้าที่ของพิธีกร การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เทคนิคการจัดการกับความตื่นเต้น ความประหม่าต่างๆ ลำดับขั้นตอนการดำเนินรายการ  มารยาทของการเป็นพิธีกร  ทักษะต่าง ๆ ของการเป็นพิธีกร   การเตรียมบทพูดของพิธีกรสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ปัญหาและกรณีศึกษาในการทำหน้าที่พิธีกร ในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ อาทิ การพูดแนะนำตัวเอง  การพูดแบบฉับพลันในหัวข้อที่กำหนด ต่อด้วยการฝึกทักษะเพื่อเพิ่มความชำนาญการเป็นพิธีกรให้มากขึ้น ด้วยการจำลองสถานการณ์ในหลายโอกาส เช่น งานรื่นเริง งานมงคลสมรส การประชุมสัมมนา การสัมภาษณ์บุคคลในสังคม การอภิปรายทางวิชาการ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
นายจรูญ  เนตาสิทธิ์ (อั๋น) นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ไม่แปลกใจเลยที่โครงการนี้จัดมายาวนานปีนี้เป็นปีที่ 7 แล้ว เพราะมีประโยชน์อย่างมาก ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดี  ทำให้ได้เรียนรู้ทักษะด้านของการเป็นพิธีกรอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงเสน่ห์ในการพูดต่าง ๆ  ซึ่งตลอดปีการศึกษา 2560 ตนเองในฐานะผู้นำสโมสรนักศึกษาของคณะฯ ต้องสื่อสารกับบุคคลหลายฝ่าย หลายสถานการณ์ ในหลายบทบาท ดังนั้นต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ช่วยเพิ่มเติมศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสารให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งดีใจที่มีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ เข้ามาร่วมรับการอบรมในครั้งด้วย เป็นกิจกรรมที่อยากให้จัดต่อไปทุก ๆ ปีครับ ”
นางสาวอัญธิชา พงษ์กาสอ (เดียร์)  รองนายกสโมสรนักศึกษา กล่าวความรู้สึกหลังผ่านการอบรมว่า การพูดถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความลึกซึ้งมาก  การพูดที่ดีมีหลักการ  การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมจนทำให้สามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังให้คล้อยตามและบรรลุเป้าหมายที่ผู้พูดได้คาดหวังไว้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย การอบรมครั้งนี้ได้รับสาระความรู้อย่างครบถ้วนเป็นประโยชน์โดยเฉพาะด้านของการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านเวทีการพูดรูปแบบต่าง ๆ  ประทับใจมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่ละกิจกรรมที่นำเสนอสามารถนำไปใช้ได้จริง อาทิ  นำไปใช้รายงานหน้าชั้นเรียน การพูดในการสัมมนา การเป็นพิธีกรในงานที่สโมสรนักศึกษาจัด  เป็นต้น โครงการนี้เป็นทักษะที่มีค่าเหมาะสำหรับการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างมากเลยค่ะ ”

 

แท็ก คำค้นหา